LEGTöBBET ELADOTT ÚJDONSáGOK MAGAS CBD-TARTALMÚ TÖRZSEK FEMINIZÁLT MAGOK ÖNVIRÁGZÓ MAGOK HAGYOMÁNYOS MAGOK KIEGÉSZÍTŐK
FŐOLDAL A BARNEYS-RŐL BARNEYS FARM BEMUTATO ÜGYFELSZOLGáLAT TESZTEK KANNABISZMAG-KOLLEKCIÓK FEMINIZÁLT MAGOK HAGYOMÁNYOS MAGOK ÖNVIRÁGZÓ MAGOK BARNEY'S KIEGÉSZÍTŐK

JOGI NYILATKOZAT

Tulajdonjogok korlátozása

Az Oldalakon található összes dolog, beleértve, korlátozás nélkül az összes információs szöveget, a megjelenés kinézetét és „az általa keltett érzést”, fényképeket, grafikákat, audio elemeket, videókat, üzeneteket, interaktív és azonnali üzenetküldő dizájnt és funkciókat, fájlokat, dokumentumokat, képeket és más dolgokat (együtt a „Dolgok”), legyenek akár nyilvánosan közzé téve vagy privát módon átküldve, ideértve a származékos műveket is, a Barney’s tulajdona, vagy olyan feleké, akik a dolgaikat a Barney’s számára licencelik, s melyeket szerzői jog, védjegy vagy más intellektuális tulajdonhoz köthető törvények védenek. A Barney’s lemond minden olyan szerzői joggal, védjeggyel, szolgáltatási jegyekkel, logókkal, szlogenekkel, domain nevekkel, kereskedelmi nevekkel kapcsolatban, mely nem a sajátja. Az Oldalakon megjelenő védjegyek, logók, képek, audio és szolgáltatási jegyek a Barney’s vagy más, harmadik fél tulajdona; Ön beleegyezik, hogy nem jeleníti meg vagy használja az ilyen dolgokat a Barney’s előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Az Oldalakon található Dolgokat mindenféle módon tilos másolni, reprodukálni, újra közölni, feltölteni, posztolni, átvinni vagy elosztani, ideértve az e-mailes vagy más elektronikus formát is, hacsak a Barney’s erre előzetesen írásban engedélyt nem adott. A Dolgok bármilyen módosítása, a Dolgok más weboldalon, vagy hálózatba kötött számítógépes környezetben való használata, kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, a Barney’s Souvenirs BV előzetes írásos beleegyezése nélkül a Dolgokhoz kapcsolódó szerzői jog, védjegy, vagy más tulajdonhoz köthető jogok megsértésének számít, és kifejezetten tilos.

Más oldalakra mutató linkek

Az Oldalak harmadik fél weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak, az Ön szívességére. Az Oldalak harmadik fél weboldalakon található linkeken keresztül is elérhetők. A harmadik fél linkelt oldalak nem tartoznak a Barney’s felügyelete alá. A Barney’s nem támogatja ezeket az oldalakat, s nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik fél oldalon található tartalomért vagy adatvédelmi gyakorlatért, ideértve, de nem kizárólag a harmadik fél által megadott információt, mely esetlegesen a felhasználót az Oldalakhoz kötheti. Amennyiben Ön az Oldalara egy harmadik fél linkjén keresztül érkezett, akkor is vonatkoznak Önre ezen Általános Szerződési Feltételek szabályai és kikötései. Semmilyen esetben sem lehet felelős a Barney’s bármilyen tartalomért vagy más dolgokért, melyek a harmadik fél weboldalakon találhatók.

Jótállási nyilatkozat

Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy az Oldalakat és szolgáltatásokat Ön a saját kockázatára használja. Az Oldalak, a szolgáltatások és bármilyen itt elérhető, vagy letölthető tartalom az „as is” és az „as available” alapon kerülnek szolgáltatásra, mely szerint minden az aktuálisan látható állapotában érhető el. A Barney’s kifejezetten elhárít mindenféle garanciát, közvetve és közvetlenül is, ideérve, de nem kizárólagosan bármilyen garanciát az eladhatóságra, a csendes élvezhetőségre, a megfelelőségre bizonyos célokra, vagy a jogszabályoknak történő nem megfelelésre. Semmilyen tanács vagy információ sem hozhat létre olyan garanciát, mely kifejezetten nincs itt leírva, legyen a tanács vagy információ akár szóbeli vagy írott, kapja Önt azt akár a Barney’s-től vagy az oldalakon keresztül. A Barney’s nem vállal garanciát arra, hogy a szolgáltatások vagy bármilyen tartalom, mely az Oldalakon keresztül kerül biztosításra, vagy a megtalálható azokon, vagy letölthető azokról, meg fog felelni az Ön elvárásainak, pontos, teljes, aktuális és időszerű lesz, vagy hogy az Oldalak vagy a szolgáltatások nem kerülnek megszakításra, időben pontosak, biztonságosak vagy hibamentesek maradnak. Amennyiben a weboldal tartalma nem pontos, nem teljes vagy elavult, a Barney’s nem szándékosan mutat valótlan tényeket, s a Barney’s nem szándékosan biztosít nem helyes információkat. Ön megérti és elfogadja, hogy bármilyen dolog és/vagy letöltött, vagy az Oldalak és a szolgáltatások használata közben, azokon lévő és azokról letöltve másképpen megszerzett adat az Ön belátására van bízva, és az Ön kockázatának számít, és Ön a kizárólagos felelőse a számítógépes rendszerének bármilyen sérülése, adatvesztése miatt, mely az ilyen dolgok és/vagy adatok letöltése miatt következett be. A Barney’s nem vonható felelősségre semmilyen veszteségért vagy kárért, melyet közvetve vagy közvetetten az Oldalak, a szolgáltatások vagy ezek használata közben tartalmazott, javasolt vagy hivatkozott információk vagy ötletek okoztak, vagy melyekről azt állítják, hogy okoztak. A Barney’s és a licencelői nem jelentik ki azt, és nem vállalnak garanciát arra, hogy az Oldalak, a szolgáltatások vagy bármilyen ott található vagy onnan letölthető tartalom helyes vagy felhasználható bármilyen földrajzi helyen. Amennyiben Ön a szolgáltatásokat az Amerikai Egyesült Államokon kívül használja, az Ön felelőssége megfelelni az összes vonatkozó törvénynek, ideértve, de nem kizárólagosan a többi ország export- és import szabályozásainak.

A felelősség korlátozása

A Barney’s és a dolgozói nem lehetnek felelősek semmilyen direkt, indirekt, véletlen, speciális vagy következményes károkért, melyek az Oldalak, a szolgáltatások, vagy az azokon található vagy onnan letölthető tartalom használata vagy elérhetetlensége miatt keletkeztek, vagy olyan információkért, melyeket az Oldalakon, a szolgáltatásokon keresztül lehetett megszerezni, vagy a helyettesítő szolgáltatások költségeiért, vagy mely az Ön átviteleinek vagy adatainak jogosulatlan hozzáférése vagy eltérítése miatt keletkezett, ideértve, de nem kizárólagosan a profit, a használat, az adatok vagy más immateriális javak elvesztése miatti károkat, még akkor sem, ha azok előre láthatók, vagy a Barney’s-t figyelmeztették a hasonló károk bekövetkezésének lehetőségére. Ön beleegyezik, hogy a Barneys Souvenirs BV a károkra vonatkozó teljes kártérítési felelőssége nem haladhatja meg az összegét annak, melyet a Barney’s Öntől kapott, hogy hozzáférjen az Oldalakhoz és/vagy használja a szolgáltatásokat, függetlenül a művelet formájától. Ha Önnek amiatt az eszközök vagy adatok szervízére, javítására vagy helyesbítésére van szüksége, mert az Oldalakat, szolgáltatásokat és/vagy dolgokat használta, Ön vállalja ezek költségét.

© COPYRIGHT 2019 MINDEN JOG FENNTARTVA.

Kizárólagos hozzáférés csak felnőtteknek 18 éves vagy annál idősebb emberek számára fenntartott tartalom, a barneysfarm.com-ra való belépés kizárólag a felnőtt korosztály számára engedélyezett. Hollandiában a nagykorúság korhatára 18 év, ellenőrizze a helyi törvényeket és tartsa be azokat. Marihuánamagjainkat csak azzal a feltétellel szállítjuk, hogy azok használata nem ütközik a helyi törvényekbe. Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy bizonyos országokban a kannabiszmagok tiltólistán vannak. A Barney’s Farm ezen magokat azzal a feltétellel bocsátja rendelkezésre, hogy azokat nem viszik ilyen országokba. Aki így cselekszik, saját maga felel a cselekedeteiért, és a Barney’s Farm az erre vonatkozó felelősséget elutasítja. Internetes áruházunk a holland jogszabályoknak megfelelően működik. A magokat szigorúan szuvenír, tárolás és genetikai állagmegőrzés céljából értékesítjük. Általános jogi nyilatkozat: A csíráztatás a legtöbb országban illegális, kérjük, ellenőrizze országának törvényeit a magokra, kellékekre, és a kannabiszkultúrához kapcsolódó egyéb termékekre vonatkozóan.

Belépek, betöltöttem a 18. életévemetNem fogadom el